تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


دکتر کبگانیان خبر داد:

بررسی برنامه آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور


تاکید بر لزوم هماهنگی برنامه آمایش دانشگاه آزاد اسلامی با برنامه های آمایش وزارت علوم و بهداشت، و پذیرش نظارت کیفی این دو وزارتخانه بر عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی.


دکتر منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در پایان هشتاد و سومین جلسه این ستاد، دستور و مصوبات این جلسه را برای خبرنگاران تشریح کرد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر کبگانیان گفت: در ابتدای این جلسه و در بخش پیش از دستور، با اشاره به طرح تحقیقاتی انجام شده در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تلاش برخی از کشورهای همسایه به منظور ارتقای رتبه علمی با تزریق منابع هنگفت مالی، بر لزوم رصد و برنامه ریزی موثر و مستمر به منظور حفظ جایگاه برتر علمی کشورمان درمنطقه تاکید شد.
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: با توجه به هزینه های کلانی که این کشورها در بخش علم و فناوری انجام می دهند، بر تسریع در تخصیص سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی مجددا تاکید شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: دستور اصلی هشتاد و سومین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، موضوع "آمایش آموزش عالی" در دانشگاه آزاد اسلامی بود که با توجه به حساسیت هایی که در این زمینه وجود دارد، رئیس این دانشگاه گزارش جامعی در این زمینه ارائه کرد.
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این گزارش با اشاره به اهتمام این دانشگاه به حفظ و ارتقاء کیفی سطح آموزشی، توجه به موضوع تحقیقات را به عنوان اهم برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی نیز مورد اشاره قرار داد.
وی افزود: البته در این زمینه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نیز همکاری های خوب و موثری با دانشگاه آزاد اسلامی داشت و خوشبختانه در جلسه ستاد این موارد نیز مورد اشاره قرار گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: در جلسه ستاد راهبری با تاکید بر لزوم هماهنگی برنامه آمایش دانشگاه آزاد اسلامی با برنامه های آمایش وزارت علوم و بهداشت، لزوم پذیرش نظارت کیفی این دو وزارتخانه بر عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفت.
دکتر کبگانیان گفت: همچنین در جلسه ستاد راهبری ضمن تصویب برخی از متغیرهای آماری در زمینه ارتقای کیفی بر لزوم تلاش دانشگاه آزاد اسلامی بر تبعیت از این آمارها نیز تاکید شد.
وی در تشریح برخی از این متغیرهای آماری مصوب افزود: بر همین اساس باید نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کل دانشجویان این دانشگاه 25 درصد باشد و سهم دانشجویان دکترا از این میزان، نباید از سقف 2/5 درصد بیشتر شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: همچنین دانشگاه آزاد اسلامی باید به ازای هر 25 دانشجو یک عضو هیئت علمی در سطح استادیار، دانشیار و استاد تمام داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: سرانه مقالات علمی و پژوهشی معتبر منتشر شده در مجلات داخلی و بین المللی در هر سال برای هر عضو هیئت علمی استادیار به بالای دانشگاه آزاد اسلامی باید دو مقاله تصویب شده باشد.
دکتر کبگانیان در تشریح بخش دیگری از این الزامات گفت: دانشگاه آزاد اسلامی موظف است رشته محل های خود را بر اساس سند چشم انداز مورد بازنگری قرار دهد و  ضمن هماهنگی با سند آمایش وزارتین علوم و بهداشت تمام رشته محل ها را عنداللزوم اصلاح کند.
وی افزود: همچنین دانشگاه آزاد اسلامی موظف شد نسبت منابع غیر از شهریه دریافتی از دانشجویان را از کل منابع مالی به 40 درصد افزایش دهد و نسبت دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در این دانشگاه هم باید به 5/2 درصد برسد.
دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در پایان نیز گفت: بررسی موارد باقی مانده از این برنامه در جلسه آینده ستاد راهبری ادامه خواهد یافت.

 
كد خبر:36796
منبع خبر:دفتر ترویج نقشه جامع به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ خبر:1395/07/07