تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اهم وظایف


شرح وظايف
1. هماهنگي و انسجام‌بخشي اجراي نقشه جامع علمي
2. تصويب سياست‌هاي اجرايي و خطوط راهنما مربوط به اقدامات ملي جهت ابلاغ به دستگاه‌ها
3. انتخاب اقدامات ملي براي مطالبه برنامه‌هاي اجرايي از دستگاه‌ها در سال‌هاي مختلف
4. تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي دستگاه‌ها جهت اجراي مفاد نقشه جامع علمي
5. نهائي‌سازي و تأييد اسناد علوم و فناوري‌هاي اولويت‌دار
6. نظارت بر حسن اجراي نقشه
7. نظارت بر پيشرفت عملكرد طرح‌ها و برنامه‌هاي نهائي‌شده دستگاه‌هاي اجرايي
8. بررسي وضع موجود علم و فناوري كشور
9. ارزيابي وضعيت پذيرش دانشجويان در رشته‌هاي مختلف و ميزان نياز كشور به رشته‌هاي مختلف تحصيلي
10. رصد و پايش اوضاع محيطي و رقبا و تحولات جهاني علم و فناوري
11. بررسي و تأييد پيشنهادات جهت تكميل و به‌روزرساني دوره‌اي نقشه (تهيه شده در ستاد) براي ارائه آن به شوراي عالي جهت تصويب نهايي.