تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

فصل پنجم : چارچوب نهادی علم و فناوری و نوآوری


سیاستگذاری کلان و نظارت و ارزیابی

سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان و راهبردی نظام علم و فناوری، روزآمد سازی و اجرایی كردن نقشۀ جامع علمی کشور و ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای آن، سیاستگذاری کلان براي همکاری‌های بین‌المللی در عرصة علم و فناوری و تصویب اسناد ملی فناوریهای اولویت‌دار بر عهدۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با سازوکار مورد نظر شورا انجام می‌گیرد
 • سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی و انسجام‌بخشی اجرای نقشة جامع علمی کشور

  به منظور تهیه و تصویب و ابلاغ سیاستهای اجرایی، طراحی سازوکار تحقق اهداف نقشه و اصلاح ساختارها و فرآیندهای مربوطه، هماهنگی و انسجام بخشی در اجرای نقشة جامع علمی و نظارت بر حسن اجرای آن، "ستاد راهبری اجرای نقشة جامع علمی کشور" توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیب زیر ایجاد می‌گردد:
  • دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (رئیس)
  • چهار نفر از اعضای حقیقی به انتخاب شورا
  • رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اجازه معظم‌له
  • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
  • معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • وزیر آموزش و پرورش
  • رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
  • رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
  • یک نفر از مدرسین حوزوی به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه
  • تبصره: با توجه به تنوع ارتباط نظام علم و فناوری با عرصه‌های مختلف فرهنگی، صنعتی، تولیدی و خدماتی، در موارد لازم از وزرا و رؤسای نهادهای ذیربط جهت شرکت در جلسات ستاد و کمیسیون‌های مربوط دعوت به عمل خواهد آمد.
 • برنامه ريزي و اجرا و فرهنگ‌سازی

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و بنیاد ملی نخبگان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، فرهنگستانهای کشور، جهاد دانشگاهی، مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، سایر وزارتخانه‌ها و نهادها و مؤسسات علمی و فناوری، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادها و دستگاههای تبلیغی و فرهنگی کشور، در فرآیند اجرایی‌نمودن و فرهنگ‌سازی نقشه در چارچوب سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور همکاری می‌نمایند

نظام اجرا، نظارت، ارزيابي و به¬روز رساني نقشة جامع علمي کشور

اتخاذ تدابير لازم در لايههاي مختلف نظام علم و فناوري و ترسيم صحيح و شفاف گردش فعاليت‌ها و تعاملات در بين اجزاي نظام، ضامن اجراي نقشه و ارتقاي بهرهوري کشور در اين زمينه است. همچنين حفظ و استمرار کارکرد نقشة جامع علمي مستلزم پايش و مراقبت از پيشرفت اجراي نقشه در افق زماني پيشبينيشده براي آن و مراقبت از صحت و اعتبار اجزاي مختلف نقشه است. اين پايش و مراقبت بايد بهگونهاي باشد که جهتگيري نظام اجرايي نقشه به سوي دستيابي به اهداف آن حفظ شود و در صورت بروز هرگونه تغييرات اثرگذار در مفروضات و اوضاع محيطي، اين تغييرات در کوتاهترين زمان شناسايي و آثار آن تحليل شود و مراجع مربوط اقدامات اصلاحي مورد نياز را به تصويب برسانند. به اين منظور:

 • ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور با ايجاد سازوکارهای لازم و استفاده از نهادهاي مختلف، ضمن انجام تصميم‌گيريهاي لازم و ابلاغ مصوبات، وظيفة نظارت بر تحقق اهداف نقشه و ارزيابي پيشرفت كار را عهدهدار است.
 • ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور موظف است پس از تصويب و ابلاغ نقشة جامع علمي در فواصل زماني خاص به تكميل و به‌روزرساني اولويتهاي علم و فناوري كشور، ارائۀ اسناد ملی مربوطه و تعيين نوع پشتيباني در هر زمينه اقدام كند.
 • ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و مؤسسات پژوهشي- مطالعاتي شاخصهاي علم و فناوري مورد نیاز وكميتهاي مطلوب مربوطه را تكميل و بروز ميرساند.
 • ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط گزارش وضع موجود علم و فناوري كشور را براساس شاخصهاي نقشة جامع علمي كشور طي يكسال تدوين كند. علاوه بر آن اين ستاد گزارش ارزيابي وضع موجود علم و فناوري كشور را هر ساله بر اساس آخرين شاخصها تدوين ميكند و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تسليم مي‌نمايد.
 • ستاد راهبری اجرای نقشة جامع علمي كشور موظف است با رصد وضعیت پذیرش دانشجو در رشته‌ها و مقاطع تحصیلی در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی سالیانه گزارش میزان نیاز کشور به این رشته‌ها و مقاطع را با توجه به اولویت‌های ملی و تهدیدها و فرصت‌ها و امکانات کشور تهیه كند و به همراه گزارش اقدامات خود برای اصلاح وضع موجود، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.
 • کلیۀ دستگاههای اجرایی موظف‌اند در چارچوب سیاستهای اجرایی ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی، طرحها و برنامه‌های خود را برای اجرای این نقشه تدوین و برای بررسی و تصویب به ستاد تسلیم نمایند. ستاد موظف است ميزان پيشرفت و عملکرد طرحها و برنامههاي ارائهشدة دستگاههاي اجرايي را در فواصل يکساله به شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارش نماید.
 • شوراي عالي انقلاب فرهنگي در صورت نیاز جهت اصلاح و تصويب قوانين با مجلس شوراي اسلامي تعامل خواهد داشت.
 • ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور موظف است ضمن رصد و پايش اوضاع محيطي و رقبا و تحولات جهانيِ علم و فناوري با رويکرد آيندهپژوهي، نقشة جامع علمي کشور را به صورت دورهاي، روزآمد مي‌نمايد و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.