تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

سياست‌هاي اجرايي حمايت از فعاليت تمام وقت دانشجويان دوره دكتري


مصوبه " سياست‌هاي اجرايي حمايت از فعاليت تمام وقت دانشجويان دوره دكتري با تامين هزينه‌هاي تحصيلي و معيشتي ايشان  با نظارت استادان راهنما " در راستاي تحقق موضوع بخش دوم اقدام ملي 4 از راهبرد كلان 8 نقشه جامع علمي كشور، در جلسه 11 مورخ 1390/10/13 شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور به تصويب رسيده است.
  1.  حمايت‌ها از دانشجويان دوره دكتري، توانمندسازانه و متناسب با تكاليف آموزشي، پژوهشي و اجرايي و وظايف آنها در چارچوب اولويت هاي نقشه جامع علمي كشور و مبتني بر نيازهاي كشور باشد و از حمايت‌هاي بلاعوض تا حد امكان اجتناب شود.
  2.  حمايت‌ها از دانشجويان دوره دكتري بايستي متناسب با قابليت‌ها باشد و افراد ممتاز و استعدادهاي برتر به صورت خاص مورد حمايت قرار گيرند.
  3.  حمايت‌ها با محوريت دانشگاه، موسسه آموزشي و يا پژوهشي و زير نظر استاد راهنماي رساله مقطع دكتري باشد.
  4. حمايت‌ها به صورت مستمر و با توجه به كيفيت و عملكرد دانشجوي دوره دكتري صورت مي‌گيرد. مسئوليت نظارت و تاييد اثر بخشي حمايت‌ها با استاد راهنماي رساله مقطع دكتري خواهد بود.
  5.  حمايت‌ها و منابع مربوطه متنوع بوده و بين انواع حمايت‌ها، هماهنگي لازم و مناسب ايجاد گردد.
  6.  حمايت‌ها با حفظ شأن علمي و كرامت انساني دانشجويان دوره دكتري صورت مي‌گيرد.
  7.  حمايت‌ها با توجه به تعهد دانشجوي دوره دكتري نسبت به فعاليت تمام وقت در ارتباط با رساله خواهد بود.
تبصره : دستگاه‌هاي مجري اين سياست‌ها، موظفند طي مدت حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، برنامه‌هاي پيشنهادي خود را در اين خصوص به ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور ارائه نمايند.