تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

سياست‌هاي اجرايي اقدامات ملي مربوط به مالكيت صنعتي


 مصوبه "سياست‌هاي اجرايي اقدامات ملي مربوط به مالكيت صنعتي از نقشه جامع علمي كشور" در راستاي اجرايي‌سازي اقدامات ملي 5، 6، 7، 8 و 9 از راهبرد كلان 1 آن نقشه در جلسه 37 مورخ 1392/5/1 شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور به تصويب رسيده است.

بخش اول: سياست‌هاي اجرايي اقدام‌هاي ملي 5، 7، 8 و 9 از راهبرد كلان 1 نقشه جامع علمي كشور با تمركز بر مالكيت صنعتي
 1. تأكيد بر ايجاد مرجع ملي مالكيت صنعتي در قوه مجريه با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي زير و حداكثر استفاده از زيرساخت‌هاي موجود:
 •  اشراف بر فضای كسب و كار و تولید و تجارت کشور
 •  اشراف بر مسائل حوزه فناوری و الزامات و سیاست‌های توسعه فناوری
 • اشراف بر کلیه مفاهیم، قوانین بین المللی و کارکردهاي نظام مالکیت فکري
 •  داراي جایگاه مناسب در ساختار سياسي اداري کشور و داراي سازمان چابك، اختيارات لازم و روش‌هاي منعطف براي انجام فعاليت‌هاي متنوع و متغير از قبيل اجراي سياست‌هاي حوزه مالكيت صنعتي، انجام امور مالي، استخدامي، پشتيباني و برقراري تعاملات فرابخشي و بين المللي، متناسب با ماهيت پويا و متغير فناوری و محيط کسب ‌و کار
 •  داراي انگيزه سازماني براي ارتقاي كمي و كيفي آمارهاي مربوط به ثبت و تجاري‌سازي دستاوردهاي فناورانه و نوآورانه
 •  تمركز بر حوزه مالكيت صنعتي به عنوان فعاليت اصلي سازماني
 1.  تعيين نهاد يا دستگاه اجرايي محل استقرار مرجع ملي مالكيت صنعتي بر اساس بيشترين تناسب با ويژگي‌هاي مرجع ملي مالكيت صنعتي
 2.  تأكيد بر انجام مأموريت‌ها و وظايف زير توسط مرجع ملي مالكيت صنعتي
 •  طراحي و استقرار نظام جامع مالكيت صنعتی و ساختارهاي اجرايي لازم
 •  تدوين راهبردها و برنامه‌هاي كشور در زمينه موضوعات مالكيت صنعتی
 •  اجراي قوانين موضوعه كشور در زمينه مالكيت صنعتي و ارائه پيشنهاد براي اصلاح و تكميل قوانين
 •  برنامه‌ريزي و اجراي سياست‌هاي مصوب شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور در زمينه موضوعات مالكيت صنعتي
 •  بررسي درخواست‌هاي ثبت دارايي‌هاي فكري صنعتي و ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) در حوزه‌های اولویت‌دار
 • افشاء و انتشار اطلاعات دارايي‌هاي فكري صنعتي ثبت‌شده
 •  آموزش و توسعه منابع انساني مرتبط با مالكيت صنعتي
 •  تقويت پژوهش ملي در حوزه مالكيت صنعتی
 •  فرهنگ‌سازی در حوزه ثروت‌آفرينی از دارايي‌های فکری صنعتي
 •  توانمندسازی بنگاه‌های خصوصی ايرانی در مديريت دارايي‌های فکری صنعتي و ثروت‌آفرينی از اين دارايي‌ها در سطح بين‌المللی
 •  نمايندگي ايران در نهادهاي بين‌المللي مرتبط و بررسي و ارائه پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط براي چگونگي پيوستن به معاهدات بين‌المللي مرتبط مبتني بر حفظ منافع ملي
 •  ساماندهي، اعتبارسنجي و نظارت بر عملكرد بخش غيردولتي فعال در حوزه مالكيت صنعتي
 •  تهيه گزارش‌هاي به‌روز، علمي و جامع از وضعيت ثبت، حفاظت و تجاری‌سازی دارايي‌های فکری صنعتي ثبت شده در کشور و ارائه به ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور و انتشار هم‌زمان گزارش‌ها در جامعه
 1.  واگذاری امور اجرایی و خدمات غیرحاکمیتی مرتبط با مالكيت صنعتي (اعم از آموزش، پژوهش، مشاوره، ترويج، اطلاع‌رساني و پايش دارايي‌هاي فكري) به بخش غيردولتي و تشكل‌هاي تخصصي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي
 2.  محور قرار دادن منافع ملي در طراحي و اجراي كليه فرايندها و اقدامات مرتبط با مالكيت صنعتي و همچنين در كليه تعاملات بين المللي
 3. تنظيم مقررات مالکيت صنعتي بر مبناي تحليل فضاي فناوري، صنعتي و اقتصادي كشور، الزامات رقابت‌پذيری ملی، الزامات اقتصاد دانش‌بنيان و بازارهاي هدف صادراتي
 4. بهره ‏برداری حداکثري از كليه امکانات و ظرفیت ‏های بين المللي حوزه مالكيت فكري از جمله معاهدات و پيمان‌هاي متقابل
 5.  انجام كليه فرايندهاي اجرايي مالكيت صنعتي با روش‌هاي نوين مبتني بر فناوري اطلاعات و ایجاد بانک ‏های اطلاعاتی روزآمد از دارایی ‏های فکری صنعتي حفاظت شده در کشور، با قابلیت دسترسی همگانی
 6. تعامل و هماهنگي با مرجع مالكيت ادبي و هنري خصوصاً در تعاملات بين‌المللي

بخش دوم: سياست‌هاي اجرايي اقدام ملي 6 از راهبرد كلان 1 نقشه جامع علمي كشور
 1. رسيدگي به دعاوي مالكيت فكري درمراجع دادرسي تخصصي از جمله دادسراها و شعب تخصصي
 2. تسهيل داوري و حل اختلاف تخصصي مسائل مربوط به مالكيت فكري در مراجع تخصصي و حقوقي غير دولتي
 3.  انجام كليه اقدامات حوزه حقوقي و قضايي مالكيت فكري توسط قضات، وكلا، كارگشايان، مشاوران و كارشناسان رسمي متخصص و مسلط به قوانين و رويه هاي جديد و فضاي كسب و كار جامعه
 4.  تشديد مجازات هاي نقض حقوق مالکیت فکری به منظور تقويت بازدارندگی احکام و رویه ‏های قضایي