تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

ساز و کار اجرایی نمودن و نظارت بر اجرای سند گياهان دارويي و طب سنتي


 •  شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست گذاری کلان، هماهنگی کلان و نظارت کلان بر اجرای این سند را بر عهده دارد.
 •  ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور وظيفه رصد اجراي اين سند را بر عهده داشته و بازنگري هاي لازم در سند و گزارش كلان مربوطه را در فواصل زماني مشخص به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه خواهد نمود.
 •  «ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي»، كه از اين پس ستاد خوانده ميشود، وظيفه سياست ‏گذاري اجرايي، راهبري، هماهنگي، پایش شاخص ها و ايجاد ارتباطات بين دستگاهي لازم اعم از دولتي و خصوصي را براي گسترش فناوري و صنايع دانش بنيان در بخش گياهان دارويي و طب سنتي در چارچوب اين سند، بر عهده دارد. اين ستاد داراي يك شورا و يك دبيرخانه است.
تبصره: دبيرخانه ستاد در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مستقر ميباشد.

الف- اعضای شورای ستاد
 •  معاون علمي و فناوري رئيس جمهور (رئيس ستاد)؛
 •  وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (نائب رئيس ستاد)؛
 •  وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا معاون ذيربط؛
 • وزير جهاد كشاورزي يا معاون ذيربط؛
 •  وزير صنعت، معدن و تجارت يا معاون ذيربط؛
 •  وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی یا معاون ذيربط؛
 • رئیس جهاد دانشگاهی؛
 • رئیس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری؛
 •  رئیس شورای تخصصی حوزوی ؛
 •  معاون طب سنتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛
 • معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛
 •  نماينده ستاد راهبري اجرای نقشه جامع علمي كشور؛
 •  چهار نفر از متخصصين و خبرگان مرتبط با حكم رئيس ستاد.
تبصره: متخصصين به مدت 4 سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد ايشان بلامانع است. دو نفر از متخصصين به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با حکم رييس ستاد منصوب مي شوند.
 •  دبیر ستاد؛
تبصره: دبیر ستاد توسط رئیس ستاد به مدت 4 سال انتخاب می شود و انتصاب مجدد ایشان بلامانع است.
ب- وظايف ستاد به شرح ذیل می باشد:
 •  سياست گذاري اجرایی، هماهنگي، پايش، پیگیری ارتباطات بين دستگاهي براي گسترش فعاليت ها و رصد اقدامات در حوزه هاي تعريف شده در اين سند؛
 • تهيه و تدوين برنامه عملیاتی براي اجرايي سازي اقدامات سند در هر سال؛
 • هدايت و پیگیری تعاملات بين بخش هاي دولتي و خصوصي براي دستيابي به اهداف اين سند؛
 •  حمايت مادي و معنوي علمي، اطلاعاتی، تسهیل ‏گری از شركت هاي دانش بنيان و نيز از طرح هاي داراي ظرفيت فناوري و تجاري سازي؛
 •  حمایت های تشویقی از فعالیت های علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنيان در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی مبتني بر آئين نامه هاي مصوب در شوراي ستاد؛
 •  بررسي تحولات داخلي و بين المللي بخش به منظور دستيابي به اهداف اين سند و ارائه پيشنهاد اصلاحات لازم براي بازنگري و به روز رساني سند به ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی کشور؛
 • ارزيابي مستمر و نظارت بر حسن اجرای برنامه هاي محول شده به دستگاه ها و همچنین پایش شاخص ‏ها و ارائه گزارش سالانه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور.
تبصره: این گزارش شامل میزان تحقق اهداف دو حوزه «گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی» و «طب سنتی» و مقادیر شاخص های سند و همچنین فرآیند استخراج آنها خواهد بود.
 •  ستاد موظف است، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب سند، عناوين شاخص هاي سند را در پنج سرفصل پژوهش و فناوري، آموزش و سرمايه انساني، اقتصادي، سلامت و نيز زيرساختي تدوین نموده و به تایید ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور برساند.
 •  دولت موظف است، بودجه های مورد نیاز حوزه سند را در قالب يك رديف مستقل در لوایح بودجه سنواتی و برنامه های توسعه پنج ساله پیش بینی نماید.
 • ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف دبیرخانه ستاد، ‏در ستاد تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی خواهد رسید.‏