تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

وظایف و ساختار اجرایی


 به منظور ايجاد هماهنگي در سطح ملي براي اجراي اين سند، ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی به شرح ذيل تشكيل ميشود:
  1. ‏ ستاد، مرجع اصلی تصمیم گیری و راهبری اجرایی در حوزه علوم و فناوری های شناختی است که به تدوین برنامه های اجرایی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی کشور می ‏پردازد.
  2. ‏ ستاد، وظیفۀ حمایت، هدایت و هماهنگی مؤسسات دولتی و غیر دولتی که در زمینه علوم و فناوری های شناختی مورد پشتیبانی مادی و معنوی قرار می‏گیرند را بر عهده دارد.
  3.  ستاد، وظیفه تدوین نقشه راه توسعه علوم و فناوری‏ های شناختی و اولویت بندی در این حوزه را بر عهده دارد.
  4. ‏ ستاد، مراحل و شاخص های کمی اجرای راهبردها و اقدامات توسعه علوم و فناوری های شناختی برای دستیابی به اهداف سند را در قالب بازه های زمانی کوتاه مدت (سه سال)، میان مدت (هشت سال) و بلندمدت (تا افق سند چشم انداز 1404)، ظرف 6 ماه تنظیم و به تصویب خواهد رساند.
  5.  ستاد، قوانینی را که برای توسعۀ علوم و فناوری ‏های شناختی در سطح ملی مورد نیاز است، به منظور تصویب به مراجع ذیربط پیشنهاد می‏دهد.
  6. ستاد، بودجۀ سالانه مورد نیاز برای توسعۀ علوم و فناوری‏ های شناختی در کشور را با هماهنگی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به دولت پیشنهاد می ‏نماید.
  7. ‏ دولت موظف است اعتبارات لازم را جهت امور اجرایی و حمایتی ستاد، در بودجه سالانه كشور پیش بینی و در اختیار ستاد قرار دهد.
  8.  ‏اعضای ستاد عبارتند از: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، وزير دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نمایندگان آنها، نماینده ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور، نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه، رئیس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، رئیس جهاد دانشگاهی، دبیر ستاد و 7 تن از خبرگان دانشگاهی و حوزوی در زیرشاخه ‏های مختلف علوم و فناوری های شناختی که به پیشنهاد دبیر ستاد و حکم رئیس ستاد منصوب ميشوند.
  9. ‏ ریاست ستاد با معاون علمي و فناوري رئیس جمهور است. دبیر ستاد با حکم رئیس ستاد منصوب میشود.
  10.  وظایف دبیرخانه به منظور اجرای این سند در اولین جلسه ستاد بررسی و به تصویب خواهد رسید.