تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

مبانی ارزشی


سند علوم و فناوری های شناختی برگرفته از اسناد بالادستی آن یعنی چشم انداز 1404 و نقشه جامع علمي کشور است و لذا مبانی و ارزش های آن اسناد بر این سند نیز حاکم اند، ولی به طور خاص میتوان بر موارد ارزشی زیر نیز تأکید نمود:
  1. ‏ حاکمیت جهان بینی توحیدی اسلام در توسعه، ترویج و تحول علوم و فناوري هاي شناختي؛
  2. ‏ پرهيز از هرگونه مواجهه تقليل گرايانه با انسان و ابعاد وجودي او؛
  3.  ‏رعایت کرامت انسان، ضوابط اخلاقي و فقه اسلامی در مواجهه با انسان و آزمايش هاي مربوطه؛
  4. ‏ هدفمندی علوم و فناوری های شناختی و هماهنگی آن با سلامت معنوی، جسمانی و روانی انسان؛
  5. ‏ تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی در توسعه علوم و فناوری های شناختی؛
  6.  رعایت عدالت در پرورش استعدادها در زمینه علوم و فناوری های شناختی؛
  7.  ‏‏تقویت خلاقیت، نوآوری، آزاد اندیشی و خطر پذیری در توسعه علوم و فناوری های شناختی و ابعاد کاربردی آن؛
  8.  ‏توجه به ارزشمندی ذاتی علم و عالم و آفرینش های فکری و علمی در حوزه علوم و فناوری های شناختی.