تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

راهبردها


  1. ‏‏انجام پژوهش های بین رشته ای و مطالعات مشترک دانشگاهی و حوزوی در زمینه علوم و فناوری های شناختی؛
  2. ‏‏ تربیت نیروی انسانی لازم برای پژوهش و آموزش علوم و فناوری های شناختی؛
  3. ‏‏ نظریه پردازی در زمینه علوم و فناوری های شناختی به ویژه فلسفه ذهن؛
  4.  ‏حمایت از مراکز پژوهشی، آموزشی و فناوری ویژه در زمینه علوم شناختی؛
  5.  تقویت همکاری ها و تعاملات بین المللی در زمینه علوم و فناوری های شناختی؛
  6.  ‏افزایش تولیدات علمی و فناوری شناختی به منظور تثبیت موقعیت علمی کشور.