تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اقدامات


 1. ‏ حمایت از تأسیس مراکز پژوهشی، آموزشی و فناوری ویژه و پشتیبانی از راه اندازی دوره ‏های جدید دکتری و پسا دکتری در زمینه علوم و فناوری های شناختی با رویکرد اسلامی در دانشگاه های واجد شرایط کشور با هماهنگی وزارتین علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛
 2.  ‏‏پشتیبانی مالي از انجام مطالعات بین رشته ‏ای در زمینه علوم و فناوری های شناختی در مؤسسات و مراكز دانشگاهي و حوزوي موجود بر اساس معیارهای مصوب پیشرفت علمی؛
 3. ‏‏ حمایت از تأسیس آزمایشگاه های مطالعه مغز و تصویر برداری عصبی در سطح ملی به منظور توسعه تحقیقات علوم شناختی، با هماهنگی دستگاه های مسئول ذیربط؛
 4. ‏‏ حمایت از ایجاد شبکه آزمایشگاه ‏های علوم و فناوری های شناختی، با هماهنگی دستگاه ‏های مسئول ذیربط؛
 5. ‏ حمایت از تأسیس آزمایشگاه های حیوانی و انسانی علوم شناختی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای انجام تحقیقات مجاز حیوانی و انسانی، با هماهنگی دستگاه های مسئول ذیربط؛
 6. ‏‏ تشکیل شبکه مجازی ارتباطی و بانک اطلاعات علمی میان مراکز دولتی و غیردولتی پژوهشی، آموزشی و فناوری و آزمایشگاه های علوم و فناوری های شناختی؛
 7.  ‏حمایت از مراکز رشد و توسعه فناوری، شرکت‏ های دانش بنیان، کانون های تفکر، انجمن های علمی، برگزاری همایش های ملی و بین المللی در زمینه علوم و فناوری های شناختی؛
 8. ‏ حمایت از افزایش هدفمند تعداد پژوهشگران و تشویق طلاب و دانشجویان نخبه تحصیلات تکمیلی رشته ‏های ذیربط به ادامه تحصیل در علوم و فناوری های شناختی؛
 9. ‏ حمایت از اساتید صاحب نظر و مسلط بر مبانی اسلامی در عرصه ‏های علوم شناختی به ویژه فلسفه ذهن در مراکز حوزوی و دانشگاهی؛
 10. ترغیب مراکز حوزوی و دانشگاهی به پژوهش در عرصه های فلسفی و دینی مربوط با علوم شناختی و برقراری گفتگو با اندیشمندان و صاحب نظران سایر کشورها به منظور معرفی و ترویج نظریه های برگرفته از معارف اسلامی؛
 11.  بسترسازی برای همکاری محققان ایرانی مقیم خارج از کشور و محققان خارجی با مؤسسات داخلی در زمینه علوم و فناوری های شناختی؛
 12.  حمایت از انتشار مقالات در مجلات معتبر علمی بین المللی، تأسیس مجلات معتبر علمی، حضور در مجامع علمی جهانی و بازاریابی برای تولیدات فناوری شناختی به منظور تحقق مرجعیت کشور در حوزه علوم و فناوريهای شناختی؛
 13.  حمایت از برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی مهم منطقه و جهان اسلام و دانشگاه های پیشتاز در علوم و فناوریهای شناختی در سایر نقاط دنیا به منظور آشنایی با فعالیت های آنها در زمینه علوم و فناوری های شناختی و معرفی توانمندی های ایران در اين زمينه و انجام طرح های تحقیقاتی مشترک؛
 14.  حمایت از تدوین متون آموزشی سازگار با مبانی اسلامی و به دور از نگرش مادی انگارانه در زمینه علوم و فناوری های شناختی؛
 15.  حمایت هدفمند از سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای تحقيقاتِ بنیادین، کاربردی و توسعه ای در حوزه علوم و فناوری های شناختی؛
 16.  ترغیب سازمان ها و مؤسسات آموزشی، تربیتی، درمانی، رسانه ای، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی برای اخذ مشورت از محققان داراي صلاحیت در علوم وفناوری های شناختی و استفاده از دستاوردهای آنها؛
 17.  فرهنگ سازی و ترویج علوم و فناوری های شناختی و معرفی دستاوردهای آن.
تبصره: اقداماتی که نیاز به دریافت مجوز از سایر دستگاه های ذیربط دارند، با هماهنگی دستگاه های مربوطه انجام مي شوند.