تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اهداف و راهبردهاي كلان


نظر به تفاوت هاي موجود در سه حوزه راهبردي فضايي، هوايي و هوانوردي و دفاعي هوافضا، اهداف و راهبردهاي كلان اين حوزه هاي راهبردي در افق چشم انداز به صورت مجزا و به تفكيك به شرح ذيل ارائه مي گردد


حوزه فضايی
حوزه هوايي و هوانوردي
حوزه دفاعی هوافضا