تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

وظایف ستاد


  1.  اجرایی سازي اقدامات، هماهنگي و پيگيري ارتباطات بين دستگاهي براي گسترش فعاليت ها و پايش و رصد اقدامات در حوزه هاي تعريف شده در اين سند؛
  2.  تهيه و تدوين برنامه عملیاتی براي اجرايي سازي اقدامات سند در هر سال؛
  3.  هدايت و پیگیری تعاملات بين بخش هاي دولتي و خصوصي براي دستيابي به اهداف اين سند؛
  4.  حمايت علمي، اطلاعاتی، تسهیل گری و معنوي از شركت هاي دانش بنيان و نيز از طرح هاي داراي ظرفيت فناوري و تجاري سازي؛
  5.  حمایت های تشویقی از فعالیت های علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنيان در حوزه سند، مبتني بر آئين نامه هاي مصوب در شوراي ستاد؛
  6.  بررسي تحولات داخلي و بين المللي بخش به منظور دستيابي به اهداف اين سند و ارائه پيشنهاد اصلاحات لازم براي بازنگري و به روز رساني سند به ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور؛
  7. ارزيابي مستمر و نظارت بر حسن اجرای برنامه هاي محول شده به دستگاه ها و همچنین پایش شاخص ها و ارائه گزارش سالانه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور.
تبصره 1: این گزارش شامل میزان تحقق اهداف و مقادیر شاخص های سند و همچنین فرآیند استخراج آنها خواهد بود.
تبصره 2: عناوين شاخص هاي لازم در چهار سرفصل پژوهش و فناوري، آموزش و سرمايه انساني، اقتصادي و نيز زيرساختي توسط ستاد پيشنهاد و توسط ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور نهايي سازي ميشود.
تبصره 3: دولت موظف است بودجه های مورد نیاز حوزه سند را در قالب يك رديف مستقل براي ستاد در لوایح بودجه سنواتی و برنامه های توسعه پنج ساله پیش بینی نماید.
تبصره 4: ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف دبیرخانه ستاد، ‏در ستاد تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی خواهد رسید.‏
تبصره 5: نهادها و ارگانهای مرتبط با حوزه سند، ملزم به همکاری با ستاد میباشند.
تبصره 6: ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور در صورت نياز به اصلاح ساختارها و سازوكارهاي نهادهاي ذيربط، از طريق مراجع ذيصلاح گردش كار لازم را انجام خواهد داد.