تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

سیاست ها


  1.  تفکیک متولیان عرصه سیاست گذاری، نظارت و اجرا در حوزه سلول های بنیادی؛
  2. افزایش بهره وری، صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات در حوزه سلول های بنیادی؛
  3.  خود اتكايي، اشتغال زایی و استفاده حداكثري از توان داخلي در این حوزه؛
  4. كاهش تصديگري دولت، تقويت بخش خصوصي و حمایت از ايجاد و توسعه كمي وكيفي شركت هاي دانش بنيان؛
  5.  مشارکت حداکثری بخش خصوصی، تعاونی ها، نهادهاي غيردولتي و سرمایه گذاران خارجی و تاکید بر هماهنگی و انسجام بین نهادها؛
  6.  توجه به بنیان های فلسفی و مبانی فقهی حوزه سلول های بنیادی؛
  7. رعایت اصول اخلاقی، مذهبی و اجتماعی در توسعه حوزه سلول های بنیادی.