تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اهداف کلان


  1.  خود اتکایی در مواد اوليه، تجهيزات آزمایشگاهی به ویژه مواد مصرفی و حیوانات آزمایشگاهی و خدمات، به گونهای که تا 90 درصد از ارزش این گونه مواد در کشور قابل تولید باشد؛
  2.  تولید ثروت ملی از طریق به کارگیری علم و فناوری سلول های بنیادی و فرآورده های آن در درمان بیماری های مختلف به گونه ای که 2 درصد از ارزش بازار جهانی مرتبط با سلول های بنیادی متعلق به جمهوری اسلامی ایران باشد؛
  3. دستیابی به استقلال و خودکفایی در انواع بانک های سلولی ملی مرتبط ؛
  4. مشارکت بخش های غیردولتی در تحقیقات، توسعه فناوری و تولید ثروت با حفظ نقش سیاست گذاری و نظارتی دولت به طوریکه حداقل 20 درصد از مراکز سلول درمانی مجاز از بخش غیر دولتی باشند؛
  5.  توليد دانش و فناوری های نوین تا ارتقا به رتبه دهم دنیا از نظر کمی و کیفی و نشر مقالات در مجلات بسیار معتبر.